Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.01.2019

190033

Kniha čarovný Liptov - záloha

352,00 EUR

CBS spol, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

15.01.2019

190009

Zimná údržba

230,16 EUR

AGRO-RACIO s.r.o.

Obec Veterná Poruba

15.01.2019

9190028295

Nedoplatok el.energia verejné osvetlenie

184,04 EUR

Sredoslovenská energetika, a.s.

Obec Veterná Poruba

18.01.2019

9190047925

Nedoplatok el.energia MŠ

36,52 EUR

Sredoslovenská energetika, a.s.

Obec Veterná Poruba

15.01.2019

85181019

Refakturácia spotreby el.energie CVČ

32,29 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

15.01.2019

85180993

Refakturácia za spotrebu vody CVČ

4,37 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

15.01.2019

0012019

Zimná údržba ciest od 01.01.- 13.01.2019

1 890,90 EUR

Komo s.r.o.

Obec Veterná Poruba

18.01.2019

10181988

Vývoz kuka nádob, poplatok za uloženie KO

253,78 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

18.01.2019

10181974

Vývoz kuka nádob, poplatok za uloženie KO

247,48 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

25.01.2019

2019003

Služby bezpečnostného technika - BOZP

39,00 EUR

Ing. Pavol Jurák

Obec Veterná Poruba

25.01.2019

20190268

GDPR - servis dokumentácie, výkon funkcie ZO

180,00 EUR

BROS Computing, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

31.01.2019

4192000337

Nedoplatok el.energia KD

18,00 EUR

Sredoslovenská energetika, a.s.

Obec Veterná Poruba

31.01.2019

190075

Zber kuchynského odpadu január - marec

46,50 EUR

Enviro ways s.r.o.

Obec Veterná Poruba

06.02.2019

19010084

Balíček GDPR + SSL certifikát a ročná prevádzka GDPR

588,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veterná Poruba

05.02.2019

1901954

Verejný rozhlas

38,40 EUR

SLOVGRAM

Obec Veterná Poruba

05.02.2019

13190094

Odstraňovanie následkov snehovej kalamity

84,00 EUR

AF-CAR s.r.o.

Obec Veterná Poruba

06.02.2019

71241068

Administratívny poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

08.02.2019

3012004459

Dopravné služby

159,34 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

06.02.2019

0042019

Zimná údržba ciest v termíne 14.01. -31.01.2019

475,20 EUR

Komo s.r.o.

Obec Veterná Poruba

06.02.2019

0052019

Práce traktora s pluhom pre odstraňovanie snehovej kalamity, ktorá bola v obci vyhlásená ako mimoria

1 009,80 EUR

Komo s.r.o.

Obec Veterná Poruba

12.02.2019

196030007

Práce nakladača a traktora s vlečkou pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity, ktorá bola v obci

1 743,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

Obec Veterná Poruba

12.02.2019

30190082

Ekonomický prenájom PJ-017 Veterná Poruba za mesiac január 2019

24,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

12.02.2019

30190072

Ekonomický prenájom PJ-603 Veterná Poruba za mesiac január 2019

85,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

08.02.2019

190079

Odhŕňanie snehu

177,72 EUR

AGRO-RACIO s.r.o.

Obec Veterná Poruba

18.02.2019

2019068

Používanie portálu v termíne od 01.01.2019 - 31.12.2019

90,00 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: