Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

3/2022

600,00 EUR

Občianske združenie HASIČI

Obec Veterná Poruba

18.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

2/2022

2 000,00 EUR

TJ Družtevník Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

05.01.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na pravádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár na rok 2022

1/2022

820,44 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

07.12.2021

Zmluva o združení finančných prostriedkovť

7/2021

200,00 EUR

MAS Horný Liptov

Obec Veterná Poruba

07.12.2021

Kúpna zmluva

6/2021

400,00 EUR

Eugen Piták

Obec Veterná Poruba

16.11.2021

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

5/2021

33,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

19.10.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

3/2021

112,32 EUR

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obec Veterná Poruba

12.10.2021

Zmluva o dielo

4/2021

33 240,00 EUR

M.A.P.S Group s.r.o.

Obec Veterná Poruba

25.08.2021

Zmluva o posktovaní služieb v odpadovom hospodárstvez

02/PZ/2021

Neuvedené

Brantner Poprad, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

25.08.2021

Kúpna zmluva

2/2021

294,98 EUR

Miroslav Salaj

Obec Veterná Poruba

02.08.2021

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

19.05.2021

Kúpna zmluva

1/2021

60,00 EUR

Vladimír, Očenáš

Obec Veterná Poruba

13.05.2021

Zmluva o nájme nehnuteľností - budovy a pozemkov

NZ 2/2021

2 696,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Smrečanoch

Obec Veterná Poruba

11.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1421204

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

16.03.2021

Zmluva o výpožičke

Dodatok č.1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Veterná Poruba

16.02.2021

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 04.08.2020

Dodatok ku kúpnej zmluve 3/2020

Neuvedené

Mário Vetrík, Mgr. Eva Vetríková

Obec Veterná Poruba

02.02.2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

Zmluva

30,00 EUR

Archív SB, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

29.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva

100,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov

Obec Veterná Poruba

29.01.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2021

1/2021

757,20 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva

100,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov

Obec Veterná Poruba

07.01.2021

Dodatok k zmluve o dielo č.5

Zmluva o dielo

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

01.12.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpôžičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Veterná Poruba

12.11.2020

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

33,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

29.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1094

8 000,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Veterná Poruba

20.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočti obce Veterná Porubs v roku 2020

2/2020

112,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: