Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.08.2020

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

04.08.2020

Kúpna zmluva

3/2020

350,00 EUR

Mário Vetrík, Mgr. Eva Vetríková

Obec Veterná Poruba

20.07.2020

Zmluva o dielo

07/2020

55 149,91 EUR

Slovenské inžiniersko priemyselné stavby, spol. s.r.o.

Obec Veterná Poruba

13.07.2020

Kúpna zmluva

2/2020

150,00 EUR

Ján Celenga

Obec Veterná Poruba

13.07.2020

Zmluva o úvere

702/CC/20

90 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa,a.s.

Obec Veterná Poruba

10.07.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-778311467538

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veterná Poruba

10.07.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-778310860796

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veterná Poruba

10.07.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-778310571512

15,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veterná Poruba

02.07.2020

Kúpna zmluva

3/2020

610,00 EUR

Erik Amro

Obec Veterná Poruba

16.06.2020

Kúpna zmluva

1/2020

280,00 EUR

Peter Maro, Michaela Marová Krevová

Obec Veterná Poruba

11.06.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 754,00 EUR

Emília Kollárová

Obec Veterná Poruba

06.04.2020

Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

1/2020

600,00 EUR

OZ HASIČI Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

01.04.2020

Zmluva o poskytnutí z prostriedkov DPO SR

1420396

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

31.03.2020

Zmluva oposkytnutí IR ÚPVS Registratúra

4/2020

168,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

23.03.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2019-003446

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Veterná Poruba

16.03.2020

Zmluva o zriadením Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb

869/2019/KP

Neuvedené

Mesto Liptovský Mikuláš

Obec Veterná Poruba

12.03.2020

Dohoda o pristúpeni k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku

170/2020/PRÁV.

Neuvedené

Mesto Liptovský Mikuláš

Obec Veterná Poruba

05.03.2020

Zmluva o odpadoch

52/2020

Neuvedené

Verejnoprospešné služby

Obec Veterná Poruba

28.01.2020

Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

1/2020

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

14.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2019

50,00 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

10.01.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

2/2020

132,78 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

27.12.2019

Dodatok č.4 k zmluve o dielo

4/2019

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

27.12.2019

Dodatok k zmluve o dielo

1/2019

11 734,78 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

17.12.2019

Kúpna zmluva

1/2019

1 131,00 EUR

Drahomír Salaj

Obec Veterná Poruba

12.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2020

2020

1 097,52 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: