Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.01.2020

Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

1/2020

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

14.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2019

50,00 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

10.01.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

2/2020

132,78 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

27.12.2019

Dodatok č.4 k zmluve o dielo

4/2019

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

27.12.2019

Dodatok k zmluve o dielo

1/2019

11 734,78 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

17.12.2019

Kúpna zmluva

1/2019

1 131,00 EUR

Drahomír Salaj

Obec Veterná Poruba

12.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2020

2020

1 097,52 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

03.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

5/2019

168,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

29.11.2019

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

33,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

08.08.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 80/2019

8 337,64 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

07.08.2019

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

31.07.2019

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

18.06.2019

Dodatok k nájomnej zmluve

O/10

68,20 EUR

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

Obec Veterná Poruba

17.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

4/2019

600,00 EUR

Hasiči, o.z. Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

17.06.2019

Zmluva o grantovom účte

1374/13/0119

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veterná Poruba

21.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

3/2019

100,00 EUR

CSS ANIMA

Obec Veterná Poruba

09.05.2019

Zmluva o dielo

č.1

136 505,76 EUR

CESTY SK s.r.o.

Obec Veterná Poruba

03.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

149 123

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

12.03.2019

Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

20172019

17,00 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

26.02.2019

Kúpna zmluva

21/2019

14 313,41 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

18.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

1/2019

3 000,00 EUR

TJ Družtevník Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

12.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

2/2019

294,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

06.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

SKP19/01/315

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

04.02.2019

Mandátna zmluva

32019

42,00 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

04.02.2019

Kolektívna zmluva

22019

Neuvedené

Odborová organizácia

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: