Navigácia

Obsah

Voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Veterná Poruba


Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na
sobotu 15. mája 2021.
Rozhodnutie sa týka 19 obcí Slovenska, medzi nimi aj Veternej Poruby, kde je od minulého roku uvoľnený mandát poslanca.
Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba zverejňuje v súlade s § 166, ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., že pre voľbu poslanca do Obecného zastupiteľstva Obce Veterná Poruba je vytvorený jeden volebný obvod a volí sa jeden poslanec na uvoľnený mandát poslanca.
Kandidátne listiny na poslanca Obecného zastupiteľstva sa podávajú v termíne do 16.3.2021 vrátane zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Frianovej.