Navigácia

Obsah

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov ŽSK.pdf (928.44 kB)

pdf (136.86 kB) Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

pdf (340.17 kB)  Zoznam miest a obcí patriacich do jednotlivých obvodov  ŽSK

pdf (415.3 kB) Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle Volebnej komisie ŽSK a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov ŽSK v roku 202

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do okrskovej volebnej komisie pre uskutočnenie volieb v roku 2022 - vetporuba@alconet.sk

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre volby predsedu ŽSK v_ r__pdf.pdf (393.19 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Zastupitelstva ŽSK v_ r__pdf.pdf (403.18 kB)