Navigácia

Obsah

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf (98.27 kB)

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie

Na účel podávania žiadosti o špeciálne hlasovanie je potrebné kontaktovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie v čase úradných hodín obecného úradu na telefónnom čísle:

+421 44 55 86 247

Žiadosti je možné podávať od pondelka 24.10.2022 do piatku 28.10.2022 najneskôr do 12. hodiny.

 

pdf (137.19 kB) Informácia o podmienkach práva voliť a právy byť volený

pdf (218.63 kB)  Utvorenie obvodu a určenie počtu poslancov

Vzory kandidátnych listín pre voľby do samosprávy obcí nájde na stránke www.minv.sk

Počet obyvateľov.pdf (177.72 kB) Zverejnenie počtu obyvateľov

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie.pdf (165.23 kB) Oznámenie údajov zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie pre uskutočnenie volieb v roku 2022 - vetporuba@alconet.sk

16-GDPR - Splnenie informačnej povinnosti - VOĽBY-2022 - obec Veterná Poruba.pdf (366.27 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce.pdf (258.53 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ.pdf (342.46 kB)

Hlasovací lístok pre voľby starostu po korektúrach s Okresným úradom.pdf (139.34 kB)

Hlasovací lístok pre voľby do OZ po korektúrach s Okresným úradom.pdf (221.13 kB)