Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky územného plánu

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Textová časť

Tab.1a Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 84x | 27.06.2018

Tab.1b Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 72x | 27.06.2018

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 71x | 27.06.2018

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 73x | 27.06.2018

Tab.4 Zábery PP alt Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 70x | 27.06.2018

Text Z+Dč.1 Veterná Poruba návrh text Stiahnuté: 87x | 27.06.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 81x | 27.06.2018

Záväzná časť náložka Stiahnuté: 79x | 27.06.2018

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Výkresy

Výkres č.1a - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 101x | 27.06.2018

Výkres č.2 náložka Stiahnuté: 80x | 27.06.2018

Výkres č.2 komplexný výkres priestorového usp a funkčného využitia Stiahnuté: 102x | 27.06.2018

Výkres č. 3 náložka Stiahnuté: 73x | 27.06.2018

Výkres č.3 Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 81x | 27.06.2018

Výkres č. 4 náložka Stiahnuté: 77x | 27.06.2018

Výkres č.4 záber poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 91x | 27.06.2018

Stránka

  • 1