Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky územného plánu

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Textová časť

Tab.1a Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 312x | 27.06.2018

Tab.1b Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 251x | 27.06.2018

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 258x | 27.06.2018

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 256x | 27.06.2018

Tab.4 Zábery PP alt Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 264x | 27.06.2018

Text Z+Dč.1 Veterná Poruba návrh text Stiahnuté: 312x | 27.06.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 377x | 27.06.2018

Záväzná časť náložka Stiahnuté: 275x | 27.06.2018

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Výkresy

Výkres č.1a - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 347x | 27.06.2018

Výkres č.2 náložka Stiahnuté: 282x | 27.06.2018

Výkres č.2 komplexný výkres priestorového usp a funkčného využitia Stiahnuté: 466x | 27.06.2018

Výkres č. 3 náložka Stiahnuté: 259x | 27.06.2018

Výkres č.3 Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 334x | 27.06.2018

Výkres č. 4 náložka Stiahnuté: 256x | 27.06.2018

Výkres č.4 záber poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 382x | 27.06.2018

Stránka

  • 1