Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky územného plánu

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Textová časť

Tab.1a Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 203x | 27.06.2018

Tab.1b Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 179x | 27.06.2018

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 179x | 27.06.2018

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 187x | 27.06.2018

Tab.4 Zábery PP alt Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 184x | 27.06.2018

Text Z+Dč.1 Veterná Poruba návrh text Stiahnuté: 214x | 27.06.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 232x | 27.06.2018

Záväzná časť náložka Stiahnuté: 193x | 27.06.2018

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Výkresy

Výkres č.1a - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 233x | 27.06.2018

Výkres č.2 náložka Stiahnuté: 198x | 27.06.2018

Výkres č.2 komplexný výkres priestorového usp a funkčného využitia Stiahnuté: 279x | 27.06.2018

Výkres č. 3 náložka Stiahnuté: 188x | 27.06.2018

Výkres č.3 Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 222x | 27.06.2018

Výkres č. 4 náložka Stiahnuté: 186x | 27.06.2018

Výkres č.4 záber poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 232x | 27.06.2018

Stránka

  • 1