Navigácia

Obsah

Späť

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom ktorý bol zverený Obci Veterná Poruba

Vyvesené: 6. 4. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť