Kontakty

Foto kancelárie Pozemkového spoločenstva Veterná Poruba

Adresa:

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba
Veterná Poruba 143
031 04 Liptovský Mikuláš 4

 

IČO : 30230659      
DIČ :  2021417838
IČDPH:  SK2021417838
 

Telefón: +421 44
Mobil: +421 905
E-mail: psveternaporuba@gmail.com

 

Úradné hodiny:

Štvrtok: 17:00 h.- 18:00 h.
 
 

Výbor PSVP

Stromko Milan - predseda výboru 
Ing.Machaj Ján - ekonomika, účtovníctvo
Ing.Hudec Stanislav - starostlivosť o les, odborný lesný hospodár
Ing.Hudec Miroslav - evidencia členov spoločenstva
Zemko Ladislav - hospodár spoločenstva

 

Dozorná rada

Komendák Miroslav - predseda dozornej rady
Ing.Salaj Aleš - člen dozornej rady
Salaj Ivan - člen dozornej rady