Navigácia

Obsah

Späť

Referendum 2010

Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z.z., na základe petície občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18. septembra 2010. Referendum sa bude konať v čase od 07:00 – do 22.00 hodiny, v ktorom oprávnení občania rozhodnú o otázkach:

 1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
   
 2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
   
 3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
   
 4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
   
 5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
   
 6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?

Poučenie:
Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Oprávnený občan v príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí, že na otázku odpovedá "ÁNO" alebo že na otázku odpovedá "NIE".

... niečo na prečítanie k otázkam vyhláseného referenda...

Vyvesené: 1. 9. 2010

Dátum zvesenia: 19. 9. 2010

Zodpovedá: Správca Webu

Späť