Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.02.2022

Dodatok k zmluve č.6

Zmluva o dielo

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

14.02.2022

Zmluva o dielo

4/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

21.02.2022

Zmluva o dielo

5/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

22.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

6/2022

Neuvedené

Benell, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

28.02.2022

Zmluva o dielo

8/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

07.03.2022

Zámenná zmluva

7/2022

110,00 EUR

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

07.03.2022

Zmluva o dielo

9/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

16.03.2022

Zmluva o dielo

10/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

29.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

11/2022

294,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

06.04.2022

Dodatok č.1 k zámennej zmluve č. 7/2022

7/2022

Neuvedené

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

02.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1422178

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

08.06.2022

Kúpna zmluva

12/2022

220,00 EUR

Zdenka Vyskočániová, Drahomír Salaj, Erik Amro

Obec Veterná Poruba

12.07.2022

Zmluva o spolupráci

13/2022

Neuvedené

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Obec Veterná Poruba

29.07.2022

Zmluva o umeleckom výkone

142022

200,00 EUR

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

29.09.2022

Zámenná zmluva

8/2022

586,41 EUR

Ľubomír Rakyta

Obec Veterná Poruba

07.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba

2022

450,00 EUR

ZAN Slovakia s.r.o.

Obec Veterná Poruba

11.10.2022

Zmluva o výpôžičke

15/2022

Neuvedené

Zuzana Laceková

Obec Veterná Poruba

17.10.2022

Kúpna zmluva

17/2022

30,00 EUR

Zdenka Vyskočániová

Obec Veterná Poruba

18.10.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070BMG4

20 000,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Veterná Poruba

19.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

16/2022

168,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

26.10.2022

Sponzorská zmluva

18/2022

100,00 EUR

Autoservis AES, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

26.10.2022

Autorská zmluva o dielo

19/2022

650,00 EUR

PhDr. Peter Vítek

Obec Veterná Poruba

23.11.2022

Kúpna zmluva

202022

190,00 EUR

Drahomir Salaj, Erik Amro

Obec Veterná Poruba

06.12.2022

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22/22/010/51

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veterná Poruba

07.12.2022

Dodatok z zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: