Dejiny kostola vo Svätom Štefane

Podľa dostupných prameňov je už v roku 1330 možné hovoriť o vyvinutom celku administratívne spojených dedín Veterná Poruba a Svätý Štefan, spolu so sídlom farnosti vo Svätom Štefane. V kanonickej vizitácii z roku 1752 sa spomína, že kostol vo Svätom Štefane bol postavený už v roku 1068, a to pre obce Svätý Štefan, Pribylina, Veterná Poruba, Brestovina (dnes Liptovský Ondrej) a Smrečany. Ťažko povedať, do akej miery sa tieto údaje zakladajú na pravde. Vznik kostola vo Svätom Štefane dodnes ostáva zahalený rúškom tajomstva, tak ako aj vznik iných starších stredovekých kostolov v Liptove. Niektorí autori aj napriek tomu však považujú kostol vo Svätom Štefane za jeden z najstarších v Liptove.

O zvonoch, ktoré boli po zániku kostola vo Svätom Štefane prevezené do Veternej Poruby, sa traduje povesť. Zvony dal farár z Liptovského Ondreja násilne previesť z Veternej Poruby do kostola v Liptovskom Ondreji. Zvony sa vo veži ondrejského kostola neustále rosili, preto si ľudia hovorili, že plačú za Veternou Porubou. A tak ich v jednu noc niekoľko obyvateľov z Veternej Poruby potajomky odviezlo späť do Poruby. Po ich vrátení zvony prestali plakať. Z pôvodného svätoštefanského kostola sa dodnes zachovala len drevená soška archanjela, opatrovaná v evanjelickej modlitebni vo Veternej Porube.

O zaniknutej dedine Svätý Štefan si ľudia okolitých dedín rozprávajú aj iné povesti. Jedna z nich hovorí, že v deň Všetkých svätých na mieste, kde kedysi stála obec Svätý Štefan, počuť tlmený zvuk zvonov, ktorý akoby vychádzal z útrob zeme.