Kultúrny a spolkový život v obci

Prvé väčšie kultúrne podujatia sa v obci objavujú až po vzniku Československej republiky v roku 1918. V tomto roku bol založený v Smrečanoch vzdelávací spolok „Zora“ pre obce Smrečany, Žiar, Veternúá Poruba a Jalovec. Pod záštitou spolku boli poriadané prednášky, divadlá, premietané krátke filmy a rôzne iné podujatia. Úlohou spolku bolo pozdvihnť vzdelanostnú úroveň členov v slovenskom pravopise, literatúre a histórii. V roku 1921 sa mládež z Veternej Poruby osamostatnila a utvorila si vlastný spolok.

Prvé ochotnícke divadelné predstavenie sa vo Veternej Porube hralo na fašiangy v roku 1918.

18. mája 1925 bola vo Veternej Porube zriadená obecná knižnica a zvolená štvorčlenná knižničná rada, ktorá sa starala o funkčnosť knižnice.

V apríli 1925 vznikol vo Veternej Porube Dobrovoľný hasičský zbor. Hasiči sa zúčastňovali na kultúrnom živote v obci tým, že aj oni usporiadali niekoľko divadelných predstavení v roku 1927 a v roku 1931.

Hlavne vo vojnových rokoch bola organizátorkou kultúrneho života v obci Slovenská evanjelická jednota, ktorá bola založená v roku 1936. O dva roky neskôr bol v obci založený „Sväz evanjelickej mládeže“, ktorý okrem iného niekoľkokrát usporiadal divadelné predstavenia.