Obyvateľstvo

Väčšina obyvateľstva sa v minulosti živila poľnohospodárstvom, aj keď poveternostné podmienky v tejto oblasti Liptova nie sú príliš priaznivé. V roku 1858 sa v blízkosti Veternej Poruby začalo ťažiť zlato. Pretože bol výťažok veľmi malý, ťažba bola zastavená. O tridsať rokov neskôr sa objavili ďalšie pokusy o ťažbu, ale skončili rovnako neúspešne. Z remeselníkov boli v obci v 30-tych rokoch 20. storočia dvaja kováči, jeden stolár, jeden obchodník so zmiešaným tovarom, jeden krajčír, dvaja obuvníci a dvaja murársky majstri. Obyvatelia obce sa ešte v prvej polovici 20. storočia živili tkaním ľanového plátna. Vyrábal sa tu aj bačovský riad a plietli sa koše z nelúpaného vŕbového prútia.

Počet obyvateľov v minulosti vo Veternej Porube často kolísal, čo spôsobili najmä nepriaznivé životné podmienky. V roku 1536 bolo vo Veternej Porube a Svätom Štefane zdanenie od 12-tich poddanských usadlostí. Koncom 16. storočia nastal hromadný úbytok obyvateľstva, pretože v roku 1572 sa uvádza zdanenie len od 6-tich usadlostí. Okrem poddaných tu žili aj dve rodiny zemanov. V roku 1600 dediny Veterná Poruba a Svätý Štefan pozostávali zo 16-tich obývaných poddanských usadlostí, 6 opustených domov a jednej kúrie drobného zemana. Počet obyvateľstva sa veľmi rýchlo znížil koncom 17. a začiatkom 18. storočia, kedy zanikla obec Svätý Štefan. V 19. storočí počet obyvateľov narastal, v roku 1869 mala už obec 396 obyvateľov. V roku 1970 žilo vo Veternej Porube 373 obyvateľov a obec mala 85 obytných domov.