Školstvo

Prvá škola pre deti poddaných v blízkosti Veternej Poruby bola zriadená koncom 17. storočia v Smrečanoch. Bola to triviálna škola, v ktorej sa okrem náboženstva učilo čítať, písať a počítať. Deti z Veternej Poruby navštevovali aj rímsko-katolícku školu v Liptovskom Ondreji. Už na začiatku 17. storočia existovala aj škola vo Svätom Štefane. Aj napriek tomu, že niektoré deti z Veternej Poruby navštevovali spomínané školy, v obci bola v prvej polovici 19. storočia skoro stopercentná negramotnosť, čoho dôkazom sú zápisnice a kúpno-predajné zmluvy z tých rokov, ktoré občania podpisovali len troma krížikmi. Evanjelická ľudová škola vznikla pravdepodobne až niekedy v rokoch 1849-1850. Učilo sa v prenajatej budove a po roku 1850 bola postavená drevená škola, ktorá pozostávala z drevenej komory, izby pre učiteľa a jednej učebne. Dňa 14. mája 1911 o 22-hej hodine vypukol v obci veľký požiar, pri ktorom zhorel aj drevený byt pre učiteľa. Po tomto zhubnom požiari bolo treba popremýšľať nad stavbou nového bytu pre učiteľa, ale aj školy, pretože stará učebňa už nevyhovovala pre neustále vzrastajúci počet žiakov. Ešte v roku 1912 sa začalo so stavbou novej budovy školy. Stavba bola postavená s výdatnou pomocou občanov, ktorí aj keď boli poškodení požiarom, pomohli pri stavbe jednotriednej školy spolu s bytom pre učiteľa, pozostávajúceho z dvoch izieb, kuchyne, komory a predizby. Do konca roku 1912 bola postavená s celkovým nákladom 14.900 korún. V roku 1934 bolo rozhodnté, že k budove školy pristavia učebňu, kabinet a byt pre druhého učiteľa. Po mnohých vyjednávaniach sa od pôvodného úmyslu ustúpilo a dňa 24. mája 1937 sa začalo so stavbou novej dvojtriednej školy. Od 31. decembra 1949 bola zrušená druhá trieda, ostala iba jedna trieda s ročníkmi 1. – 5. spolu s 37 žiakmi, žiaci 6. – 9. ročníka chodili do škôl v Liptovskom Mikuláši. Druhá tireda sa začala využívať až od 1.3.1950, keď bola v obci otvorená materská škola. Tá s niekoľkými prestávkami existuje dodnes.