Správa obce - Richtári, starostovia

Pre Veternú Porubu je charakteristické to, že richtár vo svojej funkcii zotrvával dlhšie v porovnaní s okolitými obcami. Toto mohlo byť v minulosti podmienené aj tým, že len málokto bol schopný takýto úrad zastávať, lebo vo Veternej Porube bola až do druhej polovice 19. storočia skoro stopercentná negramotnosť a jednou z najdôležitejších požiadaviek pri voľbe richtára bola znalosť čítať a písať.

Už od stredoveku významné miesto v obecnej samospráve zastával notár, ktorý mal na starosti všetku písomnú agendu obce. Robil správy zo zasadnutí obecnej rady, viedol súdne a kurentálne protokoly.

Richtári, starostovia, vládny komisár, predsedovia MNV:

Ján Háčik 1850 – 1856

Michal Jančuška 1856 – 1860

Martin Salaj 1861

Michal Jančuška 1871 – 1877

Matej Kuchárik 1877 – 1884

Michal Kuchárik 1884 – 1896

Ján Hudec 1897 – 1903

Martin Krajči 1904 – 1914

Michal Trnovský 1914 – 1919

Michal Stupka 1919 – 1923

Ján Jančuška 1923 – 1931

Juraj Stromko 1932 – 1938

Michal Šuchtár 1938 – 1942

Juraj Stromko 1942 – 1945

Ján Jančuška 1945 – 1949

Jozef Komendák 1950 – 1952

Jozef Matejka 1952 – 1959

Ján Hudec 1959 – 1963

Ladislav Jančuška 1964 – 1986

Jaroslav Salaj 1986 – 1994

PhDr. Desana Stromková 1994 – 2006

Bc. Ján Socháň 2007