Sčítanie obyvateľov 2021

Asistované sčítanie obyvateľov

Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 je určený dátum začatia dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania na pondelok 3. mája 2021 v trvaní do nedele 13. júna 2021.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Asistované sčítanie bude v období 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo v jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a/alebo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

Sčítanie sa s pomocou asistenta

1. Stacionárny asistent na kontaktnom mieste

Sčítajte sa s pomocou stacionárneho asistenta sčítania na kontaktnom mieste v obci. Sčítajte sa sami, alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

Adresa kontaktného miesta: Veterná Poruba 37
Označenie kontaktného miesta: Obecný úrad
Telefón: 044/5586247
Email: vetporuba@alconet.sk
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

  • Pondelok: 7.30 - 11.30
  • Utorok: 7.30 - 11.30
  • Streda: 10.00 - 16.00
  • Štvrtok: 7.30 - 11:30
  • Piatok: -

2. Mobilný asistent o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade, že o takúto službu požiadate.

MINV SODB A4 scitanie SK easy

MINV SODB A4 scitanie

Sčítanie obyvateľov 2021

SODB 2021

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov 2021

SODB 2021

POZOR SČÍTANIE OBYVATEĽOV – ZMENA TERMÍNU

ASISTOVANÉHO SČÍTANIA

ZMENY Z DȎVODU PANDEMICKEJ SITUÁCIE SPȎSOBENEJ OCHORENÍM COVID-19

Od 15.02.2021 do 31.03.2021 sa realizuje elektronické samosčítanie obyvateľov, alebo ich sčítanie s pomocou príbuzného, inej blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti.

Elektronické samosčítanie obyvateľov bude len v tomto termíne.

Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie, preto odporúčame všetkým obyvateľom uprednostniť túto formu. Prosíme obyvateľov, aby si v rámci rodiny vzájomne pomohli a pomohli pri sčítaní sa svojim blízkym, ak ich o to požiadajú alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním.

Asistované sčítanie, tzn. sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov v kontaktných miestach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sa z dôvodu pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 v stanovenom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021 REALIZOVAŤ NEBUDE. Asistované sčítanie sa uskutoční v termíne od 1.4.2021 najneskôr do 31.10.2021 a to na základe žiadosti občana.

  1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.  Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Sčítanie sa uskutoční elektronickým samosčítaním alebo asistovaným sčítaním obyvateľov.

Elektronické samosčítanie vykonáva   konkrétna osoba samostatne alebo pomocou inej soby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti vyplnením sčítacieho formuláru na stránke www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

Asistované sčítanie je sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa. Asistované sčítanie sa realizuje s dôvodu, aby  si povinnosť sčítať sa mohli splniť aj obyvatelia, ktorí sa nemôžu  sčítať v rámci  elektronického samosčítania (najmä seniori, imobilní, zdravotne postihnutí, digitálne vylúčení a pod.).

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

  1. KONTAKTNÉ MIESTO

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni asistenti.   V obci Veterná Poruba  bude ako kontaktné miesto slúžiť Obecný úrad. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma.

3. INFOLINKA

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude k dispozícii Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19. Infolinka bude slúžiť ako metodická a informačná podpora obyvateľov.

4. KONTAKTNÁ OSOBA V OBCI VETERNÁ PORUBA

Určenie kontaktnej osoby

Informácie nájdete aj na priloženom letáku alebo na stránke www.scitanie.sk

SODB_DL_Letak

5. ODKAZY

Najčastejšie otázky a odpovede:

Video spot:

https://data.statistics.sk/sodb2021/TVC_B_30_FINAL_HD.mp4

FAQ - najčastejšie kladené otázky:

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

Otázky a odpovede k SODB 2021:

1. https://www.youtube.com/watch?v=JCEjhHZDh-o&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=2&t=11s

2. https://www.youtube.com/watch?v=4yBvz1fglpo&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=3

3. https://www.youtube.com/watch?v=8pmtJE3CpWE&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=4

Vzor elektronického formulára:

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara

Viac informáciÍ na www.scitanie.sk a v súboroch na stiahnutie:

Sčítanie 2021 - Plagát

SODB 2021 - Informačný leták

SODB 2021 - Plagát - informácie

Infoleták

MINV SODB A4 scitanie slovenský jazyk