Voľby

Voľba poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Veterná Poruba

Predseda NR SR vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na sobotu 15. mája 2021.

Rozhodnutie sa týka 19 obcí Slovenska, medzi nimi aj Veternej Poruby, kde je od minulého roku uvoľnený mandát poslanca.

Obecné zastupiteľstvo Obce Veterná Poruba zverejňuje v súlade s § 166, ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., že pre voľbu poslanca do Obecného zastupiteľstva Obce Veterná Poruba je vytvorený jeden volebný obvod a volí sa jeden poslanec na uvoľnený mandát poslanca.

Kandidátne listiny na poslanca Obecného zastupiteľstva sa podávajú v termíne do 16.3.2021 vrátane zapisovateľke miestnej volebnej komisie p. Frianovej.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Upozornenie

Volič je vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednej blízkosti  povinný mať nos aj ústa prekryté respirátorom kategórie FFP2 bez výdychového ventilu.

Pri vstupe do volebnej miestnosti má volič použiť dezinfekčný prostriedok na ruky; dezinfekciu rúk sa odporúča vykonať aj pri odchode z volebnej miestnosti.

Vo volebnej miestnosti sa má počas hlasovania zdržiavať len taký počet voličov, koľko je v miestnosti priestorov na úpravu hlasovacích lístkov (zásten); to sa nevzťahuje na osobu, ktorá vykonáva asistenciu voličovi pri hlasovaní.

Pred volebnou miestnosťou majú voliči dodržiavať medzi sebou minimálnu vzdialenosť 2 m.