Zmeny a doplnky územného plánu

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Textová časť

Tab.1a Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba

Tab 1a pocet-obyZ+D č.1 UPN-O V.Poruba..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,48 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Tab.1b Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba

Tab 1b pocet-obyZ+D č.1 UPN-O V.Poruba..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,6 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmien Z+D c.1 V.Poruba..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,8 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmien Z+D c.1 V.Poruba..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,77 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Tab.4 Zábery PP alt Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba

Tab.4 -Zabery PP alt Z+D c.1 V.Poruba..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,98 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Text Z+Dč.1 Veterná Poruba návrh text

text Z+Dc.1V.Poruba text-návrh..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,88 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Záväzná časť

zavazna cast..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,7 MB
Vložené: 27. 6. 2018

Záväzná časť náložka

zavazna cast nalozka..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,18 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Výkresy

Výkres č.1a - Výkres širších vzťahov

Vykres c1a - Vykres sirsich vztahov..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB
Vložené: 27. 6. 2018

Výkres č.2 náložka

vykres c2 - nalozka..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,52 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Výkres č.2 komplexný výkres priestorového usp a funkčného využitia

vykres c2 Komplex vykr priestor usp a funkcvyuzitia..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,51 MB
Vložené: 27. 6. 2018

Výkres č. 3 náložka

vykres c3 nalozka..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,58 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Výkres č.3 Výkres verejného technického vybavenia

vykres c3 Vykres verejneho technickeho vybavenia..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,63 MB
Vložené: 27. 6. 2018

Výkres č. 4 náložka

vykres c4 nalozka..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,87 kB
Vložené: 27. 6. 2018

Výkres č.4 záber poľnohospodárskej pôdy

vykres c4 zaber polnohosp pody..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 13,53 MB
Vložené: 27. 6. 2018