Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obceHlavná kontrolórka obce Veterná Poruba
  • Danuša Beláková

Hlavný kontrolór

P L Á N kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na II. polrok 2023 Stiahnuté: 38x | 28.06.2023

P L Á N kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I. polrok 2022. Stiahnuté: 129x | 15.11.2021

PLÁN kontrólnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na II.polrok 2021 Stiahnuté: 141x | 25.05.2021

PLÁN kontrólnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I.polrok 2021 Stiahnuté: 169x | 18.11.2020

PLÁN kontrólnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I.polrok 2020 Stiahnuté: 227x | 02.12.2019

PLÁN kontrólnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na II.polrok 2019 Stiahnuté: 256x | 27.05.2019

SPRÁVA z vykonanej finančnej kontroly hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba na vybrané zmluvné vzťahy zo dňa 19.7.2010 Stiahnuté: 309x | 27.06.2018

SPRÁVA z vykonanej následnej finančnej kontroly vybraných zmluvných vzťahov Obce Veterná Poruba zo dňa 17.08.2010 Stiahnuté: 287x | 27.06.2018

SPRÁVA z vykonanej následnej finančnej kontroly pracovno-právnych vzťahov obce Veterná Poruba zo dňa 13.10.2010 Stiahnuté: 307x | 27.06.2018

SPRÁVA z vykonanej následnej finančnej kontroly správa miestnych daní a poplatku obce Veterná Poruba zo dňa 06.12.2010 Stiahnuté: 294x | 27.06.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba na I. polrok 2011 Stiahnuté: 265x | 27.06.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Veterná Poruba na II. polrok 2011 Stiahnuté: 270x | 27.06.2018

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu záverečného účtu obce Veterná Poruba za rok 2010 Stiahnuté: 278x | 27.06.2018

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly účtovných dokladov za mesiac január 2012 obce Veterná Poruba Stiahnuté: 315x | 27.06.2018

NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba Stiahnuté: 285x | 27.06.2018

NÁVRH PLÁNU kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba Stiahnuté: 260x | 27.06.2018

PLÁN kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba na I. polrok 2014 Stiahnuté: 270x | 27.06.2018

Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly – účtovné doklady obce Veterná Poruba za mesiac september 2014 Stiahnuté: 325x | 27.06.2018

Správa z vykonanej kontroly efektívnosti využitia a stavu nehnuteľného majetku obce Veterná Poruba Stiahnuté: 283x | 27.06.2018

Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Veterná Poruba k Návrhu rozpočtu obce Veterná Poruba na roky 2015, 2016 a 2017 Stiahnuté: 262x | 27.06.2018

Stránka