Obecný úrad

Adresa

Obec Veterná Poruba
Obecný úrad 37
031 04 okr. Liptovský Mikuláš

Kontaktné spojenie

Tel.: 044/558 6247

E-mail: vetporuba@alconet.sk

IČO: 315869

Úradné hodiny 

  • Pondelok: 7.00 - 15:00
  • Utorok: 7:00 - 15:00
  • Streda: 7:00 - 16:00
  • Štvrtok: 7:00 - 15:00
  • Piatok: 7:00 - 11:30 / nestránkový deň

Obed.prestávka   11.45h - 12.15h

V čase neprítomnosti volajte číslo telefónu: 0918 459 622 - mobil obce - starosta

OcÚ Veterná Poruba - záznamník: 044/558 62 47

Mobil obce: 0918 459 622

Sadzobník správnych poplatkov 2018 (podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vznp.)

Cenník služieb a poplatkov za pracovné úkony poskytované Obecným úradom vo Veternej Porube

Cenník služieb a poplatkov bol prijatý na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.5.2011 uznesením č. 66/2011

Úradná tabuľa