Zmluvy

Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11. 6. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 754,00 EUR

Emília Kollárová

Obec Veterná Poruba

6. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

1/2020

600,00 EUR

OZ HASIČI Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

1. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí z prostriedkov DPO SR

1420396

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

31. 3. 2020

Zmluva oposkytnutí IR ÚPVS Registratúra

4/2020

168,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

23. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

PHZ-OPK1-2019-003446

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Veterná Poruba

16. 3. 2020

Zmluva o zriadením Spoločného obecného úradu sociálneho na úseku sociálnych služieb

869/2019/KP

Neuvedené

Mesto Liptovský Mikuláš

Obec Veterná Poruba

12. 3. 2020

Dohoda o pristúpeni k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku

170/2020/PRÁV.

Neuvedené

Mesto Liptovský Mikuláš

Obec Veterná Poruba

5. 3. 2020

Zmluva o odpadoch

52/2020

Neuvedené

Verejnoprospešné služby

Obec Veterná Poruba

28. 1. 2020

Zmluva o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

1/2020

114,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

14. 1. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2019

50,00 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

10. 1. 2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

2/2020

132,78 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

27. 12. 2019

Dodatok č.4 k zmluve o dielo

4/2019

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

27. 12. 2019

Dodatok k zmluve o dielo

1/2019

11 734,78 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

17. 12. 2019

Kúpna zmluva

1/2019

1 131,00 EUR

Drahomír Salaj

Obec Veterná Poruba

12. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2020

2020

1 097,52 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

3. 12. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

5/2019

168,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

29. 11. 2019

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

33,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

8. 8. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 80/2019

8 337,64 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

7. 8. 2019

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

31. 7. 2019

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

18. 6. 2019

Dodatok k nájomnej zmluve

O/10

68,20 EUR

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

Obec Veterná Poruba

17. 6. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

4/2019

600,00 EUR

Hasiči, o.z. Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

17. 6. 2019

Zmluva o grantovom účte

1374/13/0119

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veterná Poruba

21. 5. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

3/2019

100,00 EUR

CSS ANIMA

Obec Veterná Poruba

9. 5. 2019

Zmluva o dielo

č.1

136 505,76 EUR

CESTY SK s.r.o.

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 101-125 z 139