Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.01.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2019

50,00 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

10.01.2020

Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave

2/2020

132,78 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

27.12.2019

Dodatok č.4 k zmluve o dielo

4/2019

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

27.12.2019

Dodatok k zmluve o dielo

1/2019

11 734,78 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

17.12.2019

Kúpna zmluva

1/2019

1 131,00 EUR

Drahomír Salaj

Obec Veterná Poruba

12.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2020

2020

1 097,52 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

03.12.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

5/2019

168,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

29.11.2019

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

33,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

08.08.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 80/2019

8 337,64 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

07.08.2019

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

31.07.2019

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

18.06.2019

Dodatok k nájomnej zmluve

O/10

68,20 EUR

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

Obec Veterná Poruba

17.06.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

4/2019

600,00 EUR

Hasiči, o.z. Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

17.06.2019

Zmluva o grantovom účte

1374/13/0119

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Veterná Poruba

21.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

3/2019

100,00 EUR

CSS ANIMA

Obec Veterná Poruba

09.05.2019

Zmluva o dielo

100/19/007

136 505,76 EUR

CESTY SK s.r.o.

Obec Veterná Poruba

03.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

149 123

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

12.03.2019

Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

20172019

17,00 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

26.02.2019

Kúpna zmluva

21/2019

14 313,41 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

18.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

1/2019

3 000,00 EUR

TJ Družtevník Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

12.02.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

2/2019

294,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

06.02.2019

Zmluva o poskytovaní služieb

SKP19/01/315

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

04.02.2019

Mandátna zmluva

32019

42,00 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

04.02.2019

Kolektívna zmluva

22019

Neuvedené

Odborová organizácia

Obec Veterná Poruba

25.01.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve

Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa

Neuvedené

Roman Straka

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: