Kultúra v obci

Kultúra v našej obci má hlboké korene, ale prvé väčšie kultúrne podujatia sa v obci objavujú až po vzniku Československej republiky v r. 1918, ktoré začali organizovať tzv. vzdelávacie spolky. Bolo by zbytočné opäť prepisovať, to, čo už raz bolo napísané a vydané v knihe Veterná Poruba, ktorú zostavili v roku 1998 vtedajšia pani starostka PhDr. Desana Stromková a Mgr. Peter Vítek v spolupráci s Obecným úradom. Preto chcem upozorniť iba na niektoré významné udalosti z kultúrneho života obce.

Ľudia sa stretávali pri rôznych príležitostiach a vytvárali rôzne spolky. Jeden z takýchto spolkov - Miestna jednota slovenského roľníckeho dorastu, prispel ziskom z  divadelnej akcie a tanečnej zábavy v roku 1925 na výstavbu obecnej knižnice. Z ďalšieho divadelného predstavenia v roku 1926 sa zisk použil na nákup kníh do knižnice. 

V apríli 1925 vznikol Dobrovoľný hasičský zbor. Hasiči sa zúčastňovali na kultúrnom živote v obci hlavne tým, že aj oni usporiadali niekoľko divadelných predstavení...

Knižnica vo Veternej Porube je nanovo sprístupnená od roku 1970, kedy sa do nej zakúpili nové knihy. Viedlo ju veľa ľudí, korí mali radi romantiku, napätie i dobrodružstvo ukrývajúce sa v knihách.

Od roku 1988 začal v obci pracovať detský literárno-dramatický krúžok ÚSMEV. Z jeho radov vyrastajú aj členky DIVADLA MLADÝCH, čisto dievčenského kolektívu.

Do kultúry obce prispievajú aj členovia telovýchovnej jednoty, ktorí taktiež nacvičujú a usporiadajú divadelné predstavenia.

Divadelné predstavenia sa poväčšine hrávali na fašiangy a na Vianoce. Po vystúpení bývalo dobrým zvykom usporiadať zábavu. Od roku 1991 až dodnes sa o muziku stará miestna hudobná skupina KONGO.

Hudobnú skupinku založili mladí chlapci: Ľubo Komendák (spevák),  Milan Komendák (bicie) a Miro Komendák (gitara). Miro Hudec (klávesy), Vlado Jánošík(basová gitara). Neskôr sa k nim pridala speváčka Dáša Komendáková - Zemková, ktorú v 1994 vystriedala Elena Križianová. Skupina Kongo sa stala známou aj v iných obciach, kam chodia hrávať na fašiangy, Silvestra, ale aj na rôzne plesy, svadby a iné spoločenské podujatia.