Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2017

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 83x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 99x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 84x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 82x | 27.06.2018

2016

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 77x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 78x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 78x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 79x | 27.06.2018

2014

Finančný rozpočet obce na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 70x | 27.06.2018

Rozpočet obce 2015 - 2017 Stiahnuté: 76x | 27.06.2018

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 78x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 74x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 75x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 73x | 27.06.2018

2013

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2014 Stiahnuté: 84x | 27.06.2018

FINANČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2014-2016 Stiahnuté: 77x | 27.06.2018

Výdavková časť - bežné výdavky Stiahnuté: 74x | 27.06.2018

2012

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2013 Stiahnuté: 76x | 27.06.2018

2011

Rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2012 Stiahnuté: 74x | 27.06.2018

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na roky 2012 – 2014 Stiahnuté: 80x | 27.06.2018

Stránka