Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2022

Schválená príjmova časť rozpočtu 2023-2025 Stiahnuté: 24x | 08.11.2022

Schválená výdavková časť rozpočtu 2023-2025 Stiahnuté: 33x | 10.11.2022

Schválený výsledok rozpočtu 2023-2025 Stiahnuté: 18x | 08.11.2022

Návrh rozpočtu 2023-2025 Stiahnuté: 37x | 07.09.2022

Schválená príjmová časť rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 57x | 15.03.2022

Schválená výdavková časť rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 59x | 15.03.2022

Schválený výsledok rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 55x | 15.03.2022

2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-príjmová časť Stiahnuté: 93x | 04.11.2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-výdavková časť Stiahnuté: 87x | 04.11.2021

Návrh výsledku rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 57x | 04.11.2021

Schválená príjmová časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 148x | 10.12.2020

Schválená výdavková časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 143x | 10.12.2020

Schválený výsledok rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 117x | 10.12.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BP Stiahnuté: 123x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BV Stiahnuté: 122x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KP Stiahnuté: 127x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KV Stiahnuté: 126x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO príjmy Stiahnuté: 122x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO výdavky Stiahnuté: 115x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - výsledok Stiahnuté: 132x | 18.11.2020

Stránka