Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2020

Schválený rozpočet 2020 -2022 Stiahnuté: 35x | 13.05.2020

2017

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 123x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 141x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 121x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 118x | 27.06.2018

2016

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 112x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 113x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 107x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 116x | 27.06.2018

2014

Finančný rozpočet obce na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 104x | 27.06.2018

Rozpočet obce 2015 - 2017 Stiahnuté: 107x | 27.06.2018

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 109x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 107x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 103x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 106x | 27.06.2018

2013

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2014 Stiahnuté: 115x | 27.06.2018

FINANČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2014-2016 Stiahnuté: 111x | 27.06.2018

Výdavková časť - bežné výdavky Stiahnuté: 107x | 27.06.2018

2012

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2013 Stiahnuté: 106x | 27.06.2018

2011

Rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2012 Stiahnuté: 106x | 27.06.2018

Stránka