Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2017

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 56x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 71x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 55x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 52x | 27.06.2018

2016

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 53x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 56x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 56x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 50x | 27.06.2018

2014

Finančný rozpočet obce na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 48x | 27.06.2018

Rozpočet obce 2015 - 2017 Stiahnuté: 50x | 27.06.2018

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 54x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 48x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 50x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 45x | 27.06.2018

2013

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2014 Stiahnuté: 56x | 27.06.2018

FINANČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2014-2016 Stiahnuté: 49x | 27.06.2018

Výdavková časť - bežné výdavky Stiahnuté: 49x | 27.06.2018

2012

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2013 Stiahnuté: 51x | 27.06.2018

2011

Rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2012 Stiahnuté: 49x | 27.06.2018

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na roky 2012 – 2014 Stiahnuté: 55x | 27.06.2018

Stránka