Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2022

Schválená príjmová časť rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 19x | 15.03.2022

Schválená výdavková časť rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 14x | 15.03.2022

Schválený výsledok rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 16x | 15.03.2022

2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-príjmová časť Stiahnuté: 50x | 04.11.2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-výdavková časť Stiahnuté: 53x | 04.11.2021

Návrh výsledku rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 25x | 04.11.2021

Schválená príjmová časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 111x | 10.12.2020

Schválená výdavková časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 111x | 10.12.2020

Schválený výsledok rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 81x | 10.12.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BP Stiahnuté: 82x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BV Stiahnuté: 84x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KP Stiahnuté: 84x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KV Stiahnuté: 89x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO príjmy Stiahnuté: 83x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO výdavky Stiahnuté: 82x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - výsledok Stiahnuté: 93x | 18.11.2020

2020

Schválený rozpočet 2020 -2022 Stiahnuté: 126x | 13.05.2020

2017

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 239x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 236x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 216x | 27.06.2018

Stránka