Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-príjmová časť Stiahnuté: 25x | 04.11.2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-výdavková časť Stiahnuté: 27x | 04.11.2021

Návrh výsledku rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 17x | 04.11.2021

Schválená príjmová časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 95x | 10.12.2020

Schválená výdavková časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 96x | 10.12.2020

Schválený výsledok rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 72x | 10.12.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BP Stiahnuté: 65x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BV Stiahnuté: 70x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KP Stiahnuté: 68x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KV Stiahnuté: 66x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO príjmy Stiahnuté: 68x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO výdavky Stiahnuté: 62x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - výsledok Stiahnuté: 81x | 18.11.2020

2020

Schválený rozpočet 2020 -2022 Stiahnuté: 112x | 13.05.2020

2017

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 197x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 212x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 192x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 187x | 27.06.2018

2016

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 184x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 241x | 27.06.2018

Stránka