Navigácia

Obsah

Hospodárenie

Rozpočet

2022

Návrh rozpočtu 2023-2025 Stiahnuté: 10x | 07.09.2022

Schválená príjmová časť rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 36x | 15.03.2022

Schválená výdavková časť rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 35x | 15.03.2022

Schválený výsledok rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 32x | 15.03.2022

2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-príjmová časť Stiahnuté: 71x | 04.11.2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-výdavková časť Stiahnuté: 69x | 04.11.2021

Návrh výsledku rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 40x | 04.11.2021

Schválená príjmová časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 124x | 10.12.2020

Schválená výdavková časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 121x | 10.12.2020

Schválený výsledok rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 95x | 10.12.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BP Stiahnuté: 99x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BV Stiahnuté: 101x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KP Stiahnuté: 101x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KV Stiahnuté: 104x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO príjmy Stiahnuté: 101x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO výdavky Stiahnuté: 97x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - výsledok Stiahnuté: 112x | 18.11.2020

2020

Schválený rozpočet 2020 -2022 Stiahnuté: 147x | 13.05.2020

2017

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 234x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 213x | 27.06.2018

Stránka