Objednávky

Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
21. 5. 2020

9/2020

Objednávame u Vás vyhotovenie tabúľ a samolepiek pre kamerový systém

58,56 EUR

NORAMI, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

21. 5. 2020

10/2020

Objednávame u Vás 500ks chirurgické jednorázové rúško 3-vrstvové

216,00 EUR

MTM elektropohony

Obec Veterná Poruba

8. 1. 2019

1/2019

Zimná údržba verejných komunikácií - odstraňovanie snehu z krajníc ciest a rozširovanie komunikácií

0,00 EUR

AGRO-RACIO s.r.o.

Obec Veterná Poruba

18. 1. 2019

2/2019

Objednávame u Vás práce nakladača a nákladného auta pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity, kt

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

Obec Veterná Poruba

7. 2. 2019

3/2019

Správa registratúry, príprava a predloženie zoznamu registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradeni

739,00 EUR

ARCHÍV TATRY s.r.o.

Obec Veterná Poruba

13. 5. 2019

4/2019

Objednávame u Vás zborníky Zákony 2019, č. I.,II.,III.,IV.,V. a VI.

Neuvedené

Vydavateľstvo Poradca s.r.o.

Obec Veterná Poruba

2. 7. 2019

6/2019

Zhotovenie projektovej dokumentácie na vybudovanie garáže pre hasičskú techniku na parc. C KN 20/1,3

1 980,00 EUR

Archeka, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

14. 6. 2019

5/2019

Objednávame u Vás reslizáciu príjazdovej plochy do Kultúrneho domu vo Veternej Porube, práce s tým s

4 130,20 EUR

JAPETEK s.r.o.

Obec Veterná Poruba

2. 12. 2019

7/2019

Objednávame u Vás multifunkčnú tlačiareň HP LaserJet Pro M130nw s príslušenstvom pre potreby Matwrsk

Neuvedené

LD Centrum Computers s.r.o.

Obec Veterná Poruba

2. 12. 2019

8/2019

Objednávame u Vás dodanie 10 ks práškových 6kg hasiacich prístrojov spolu s montážou a nálepkami

Neuvedené

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

9. 1. 2020

1/2020

Objednávane u Vás program WinCITY Registratúra

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

15. 1. 2020

2/2020

Objednávame u Vás farebnú tlač Obecného spravodaja aj so zviazaním v počte 110 kusov

396,00 EUR

Liptovské kultúrne stredisko

Obec Veterná Poruba

20. 1. 2020

3/2020

Digitálny fotoaparát Nikon COOLPIX B600 čierny + doprava

289,50 EUR

Alza.sk

Obec Veterná Poruba

20. 1. 2020

4/2020

Potvrdenie o pobyte 50ks a potvrdenie o pobyte-bianco 50ks

28,60 EUR

Centrum polygarfických služieb

Obec Veterná Poruba

24. 1. 2020

5/2020

Objednávame u Vás program WinCITY Registartúra vrátane IR ÚPVS Registratúra v zmysle cenovej ponuky

300,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

25. 2. 2020

6/2020

Objednávame u Vás realizáciu procesu verejného obstarávania na dodávateľa prác na stavbu `,,Garáž pr

400,00 EUR

Dana Kičinová

Obec Veterná Poruba

25. 3. 2020

7/2020

Objednávame u Vás na základe ponuky bielu bavlnenú látku na ochranné rúška v cene 2,90€ za bežný met

Neuvedené

NORTEX, s.r.o

Obec Veterná Poruba

4. 5. 2020

8/2020

Objednávame u Vás farebnú tlač letáku Odpady aj so zviazaním v počte 100 ks

Neuvedené

Liptovské kultúrne stredisko

Obec Veterná Poruba

7. 7. 2020

11/2020

Objednávame u Vás opravu omietok a sokla, náter vonkajších podhľadov a maľovanie fasády MŠ v rozsahu

2 500,00 EUR

Martin Hollý

Obec Veterná Poruba

3. 8. 2020

12/2020

Realizácia opravy a položenie odtokových betónových rúr, práce s tým spojené aj s dodávkou potrebnéh

6 490,02 EUR

JAPETEK s.r.o.

Obec Veterná Poruba

4. 3. 2021

1/2021

Overal 4ks - 5,70 €/ks respirátory FFP2 150 ks - 0,70 €/ks

159,36 EUR

BASTAG OOPP s.r.o.

Obec Veterná Poruba

4. 3. 2021

2/2021

Respirátory FFP2 - 200ks - 0,59 €/ks

118,00 EUR

Kifli, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

22. 3. 2021

3/2021

Stolový dynamický mikrofón na husom krku s podstavcom a vypínačom

68,30 EUR

DT Business Group s.r.o.

Obec Veterná Poruba

22. 3. 2021

4/2021

Vývoz železného odpadu z dvoch plastových zvonov na drobný železný odpad

Neuvedené

Verejnoprospešné služby

Obec Veterná Poruba

22. 3. 2021

5/2021

pozinkované 110 l kuka nádoby na komunálny odpad v počte 25 ks v cene podľa cenovej ponuky 31,80 € s

Neuvedené

FEREX, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

5. 5. 2021

6/2021

Objednávame u Vás vnútorné zateplenie garáže pre hasičskú techniku v cene podľa rozpisu materiálu a

1 612,00 EUR

Hasiči, o.z. Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

5. 5. 2021

7/2021

Ojednávame u Vás realizáciu spevneného vjazdu do gráže pre hasičskú techniku podľa cenovej ponuky 02

3 275,00 EUR

Hasiči, o.z. Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

5. 5. 2021

8/2021

Objednávame u Vás položenie obrubníkov a spevnenie cesty pod asfalt od modlitebne po garáž pre hasič

1 995,00 EUR

OZ HASIČI Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

17. 5. 2021

9/2021

Spracovanie projektu s rozpočtom na stavbu "Rekonštrukcia strechy kultúrneho domu Veetrná Poruba - v

750,00 EUR

Ing. arch. Eduard Jančuška

Obec Veterná Poruba

17. 6. 2021

10/2021

Objednávame u Vás spracovanie porealizačné zameranie stavby "Garáž pre hasičskú techniku" aj s pozem

297,00 EUR

GEODET-KA, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

28. 7. 2021

11/2021

Objednávame u Vás vyhotovenie nápisu "Hasiči" na budovu gaáže pre hasičskú techniku

129,10 EUR

Grafon, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

5. 10. 2021

12/2021

Objednávame u Vás projekt pre realizáciu stavby "TV-IBV Veetrná Poruba, Lokalita Pri ihrisku, SO 07

738,20 EUR

EKOSTAVING s.r.o.

Obec Veterná Poruba

3. 11. 2021

13/2021

Objednávame u Vás farebnú tlač letáku Obecný spravodaj v počte 100 kusov.

462,00 EUR

Liptovské kultúrne stredisko

Obec Veterná Poruba

24. 11. 2021

14/2021

Objednávame u Vás opravu elektrického sporáka s výmenou špirál v Školskej jedálni pri Materskej škol

Neuvedené

Komo s.r.o.

Obec Veterná Poruba

24. 11. 2021

15/2021

Objednávame u Vás vývoz železného odpadu z dvoch plastových zvonov / červené/ na drobný železný odpa

Neuvedené

Verejnoprospešné služby

Obec Veterná Poruba

25. 11. 2021

16/2021

Objednávame u Vás 2 ks čipovej karty Germalto IDprime 940

Neuvedené

Infoconsult s.r.o

Obec Veterná Poruba

26. 1. 2022

1/2022

Objednávameu Vás spracovanie geometrického plánu na zlúčenie pozemkov pre výstavbu miestnej komuniká

657,00 EUR

GEODET-KA, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

16. 3. 2022

2/2022

Tlačivá pre obecnú knižnicu

144,46 EUR

ŠEVT a.s.

Obec Veterná Poruba

4. 4. 2022

3/2022

Objednávame u Vás pre potreby školskej jedálne pri materskej škole ciachovanie digitálnej váhy do 15

30,00 EUR

Slovenská legálna metrológia

Obec Veterná Poruba

12. 4. 2022

4/2022

Spracovanie Smernice pre verejné obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou.

60,00 EUR

Ing. Helena Polónyi - QA, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

2. 5. 2022

5/2022

Objednávame u Vás vyhotovenie plagátu k výročiu obce na RollUp fóliu 1ks v dĺžke 4500 mm x 400 mm s

50,00 EUR

Grafon, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

2. 5. 2022

6/2022

Objednávame u Vás reklamné predmety - gulôčkové pero s protišmykovou rukoväťou 200 ks - zelené,červe

Neuvedené

Grafon, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

29. 7. 2022

07/2022

Na záklde Vašej cenovej ponuky zo dňa 24.06.2022 objednávame dodávku predmetu zákazky "Zlepšenie mat

4 085,80 EUR

Gastro Glass Tatry SK, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

6. 7. 2022

8/2022

Objednávame u Vás tlač kalendárov na rok 2023 v počte 120 kusov s potlačou stojanov kalendárov.

Neuvedené

Alexander Lozovský BRIZ

Obec Veterná Poruba

21. 7. 2022

9/2022

Objednávame u Vás aktualizáciu výkresovej časti PD na súčasný katastrálny stav na stavbu " TV - IBV

Neuvedené

EKOSTAVING s.r.o.

Obec Veterná Poruba

5. 4. 2023

1/2023

Oprava kamerového systému v obci

Neuvedené

ALCONET, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

2. 5. 2023

2/2023

Objednávame u Vás tlač kalendárov na rok 2024 v počte 120 kusov s potlačou stojanov kalendárov.

Neuvedené

Alexander Lozovský BRIZ

Obec Veterná Poruba

12. 7. 2023

3/2023

Objednávame u Vás vývoz odpadu z dvochplastových zvonov na drobný železný odpad

Neuvedené

Verejnoprospešné služby

Obec Veterná Poruba

13. 9. 2023

4/2023

Dohoda

Neuvedené

Gastro Glass Tatry SK, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

15. 5. 2024

1/2024

Ciachovanie digitálnej váhy v školskej jedálni pri MŠ Veterná Poruba

39,00 EUR

Slovenská legálna metrológia

Obec Veterná Poruba

15. 5. 2024

2/2024

Modul QR kódy a Modul E-mail k programu WinCITYDane

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.