Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.11.2019

10191440

Vývoz kuka nádob, poplatok za uloženie 10/2019

759,50 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

22.11.2019

0942019

Praktická príručka pre kronikárov

12,00 EUR

Regionálne vzdelávacie centrum

Obec Veterná Poruba

07.11.2019

2019062

Stavebné práce TV IBV Veterná Poruba, SO-07-miestna komunikácia

39 877,06 EUR

CESTY SK s.r.o.

Obec Veterná Poruba

14.11.2019

9201903695

Činnosť TPO a BOZP 10/2019

50,40 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

11.11.2019

30190866

Ekonomický prenájom PJ-017 Veterná Poruba za mesiac október 2019

25,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

11.11.2019

30190855

Ekonomický prenájom PJ-603 Veterná Poruba za mesiac október 2019

85,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

07.11.2019

1912340

Poplatok za poskytované služby za obdobie:01.11.2019-30.11.2019

13,28 EUR

ALCONET, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

07.11.2019

201947

Audítorské práce na priebežnom overovaní účtovnej závierky za rok 2019

340,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

12.11.2019

0822019

Servisné práce na verejnom osvetlení a úprava jarku

196,10 EUR

Komo s.r.o.

Obec Veterná Poruba

12.11.2019

0812019

Pripojenie vodovodnej prípojky a elektroprípojky k bunkám na ihrisku TJ

535,99 EUR

Komo s.r.o.

Obec Veterná Poruba

11.11.2019

3012007632

Príspevok na dopravné služby 10/2019

159,34 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

24.10.2019

2019019

Prefakturovanie nákladov za vypracovanie stanoviska Štátnej ochrany prírody SR k výrubu drevín v k.ú

55,00 EUR

Obec Liptovská Porúbka

Obec Veterná Poruba

24.10.2019

23190997

Za služby za mesiac september 2019 - prevádzka Svätý Kríž

174,53 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

23.10.2019

22191217

Odvoz veľkoobjemových kontajnerov c

89,26 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

23.10.2019

10191284

Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie

115,28 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

23.10.2019

10191307

Vývoz kuka nádob, polatok za uloženie 9/2019

495,90 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

17.10.2019

190520

Kuchynský odpad za september 2019

15,50 EUR

Enviro ways s.r.o.

Obec Veterná Poruba

09.10.2019

0430092019

Stolové kalendáre r.2020

182,70 EUR

Alexander Lozovský BRIZ

Obec Veterná Poruba

14.10.2019

9201902870

Činnosť TPO a BOZP 09/2019

50,40 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

09.10.2019

30190771

Ekonomický prenájom PJ-603 Veterná Poruba za mesiac september 2019

85,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

09.10.2019

30190781

Ekonomický prenájom PJ-017 Veterná Poruba za mesiac september 2019

25,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

09.10.2019

3012007237

Príspevok na dopravné služby 9/2019

159,34 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

03.10.2019

1911204

Poplatok za poskytované služby za obdobie:01.10.2019-31.10.2019

13,28 EUR

ALCONET, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

07.11.2019

2019050

Stavebné práce TV IBV Veterná Poruba, SO-07-miestna komunikácia

15 733,57 EUR

CESTY SK s.r.o.

Obec Veterná Poruba

03.10.2019

2019162

Oprava miestneho rozhlasu a oprava NN vedenia dňa 18.09.2019

101,00 EUR

Roman Straka

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: