Faktúry

Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
2. 3. 2022

3012012532

Príspevok na dopravné služby za mesiac február 2022

159,34 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

23. 3. 2022

10220236

Vývoz kuka nádob, poplatok za uloženie KO

426,18 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

23. 3. 2022

2022031034

Aktualizačné vzdelávanie - Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ

20,00 EUR

OZ Edusteps

Obec Veterná Poruba

14. 3. 2022

226030009

Odhŕňanie snehu

336,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Smrečanoch

Obec Veterná Poruba

10. 3. 2022

2022005

Zimná údržba miestnych komunikácií za mesiac február 2022

1 405,80 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

4. 3. 2022

202203018

Aktualizačné vzdelávanie - Dramatické techniky v MŠ

20,00 EUR

OZ Edusteps

Obec Veterná Poruba

2. 3. 2022

9202200862

Činnosť TPO a BOZP 02/2022

50,40 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

4. 3. 2022

202200504

Kontrola PHP a hydrantov podľa dodacieho listu

92,58 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

2. 3. 2022

202202249

Aktualizačné vzdelávanir - Finančná garmotnosť v MŠ

20,00 EUR

OZ Edusteps

Obec Veterná Poruba

21. 2. 2022

2022021710

Aktualizačné vzdelávanie MŠ - Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona o PZ/OZ

20,00 EUR

OZ Edusteps

Obec Veterná Poruba

14. 2. 2022

2202320

Prevádzka - verejný rozhlas rok2022

38,40 EUR

SLOVGRAM

Obec Veterná Poruba

9. 2. 2022

3012012385

Príspevok na dopravné služby za mesiac január 2022

159,34 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

21. 2. 2022

220100025

Členský príspevok rok 2022

187,50 EUR

Miestna akčná skupina Horný Liptov

Obec Veterná Poruba

21. 2. 2022

10220106

Vývoz kuka nádob, poplatok za uloženie KO

682,28 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

21. 2. 2022

8800315869

Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

57,18 EUR

Rozhlas a televízia Slovenska

Obec Veterná Poruba

15. 2. 2022

2022004

Zimná údržba miestnych komunikácií za mesiac január 2022

1 881,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

16. 2. 2022

202202107

Aktualizačné vzdelávanie - Predčitateľská gramotnosť v MŠ

20,00 EUR

OZ Edusteps

Obec Veterná Poruba

15. 2. 2022

1220846

Aktualizácia programov za rok 2022

795,70 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

14. 2. 2022

71241068

Sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKOMENSKYPlus od 31.01.2022 do 30.01.2023

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

21. 2. 2022

2200003

Vyhotovenie geometrického plánu

657,00 EUR

GEODET-KA, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

9. 2. 2022

122008419

Stravné lístky

1 349,05 EUR

Up Slovensko, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

9. 2. 2022

2201640

Poplatok za poskytované služby za obdobie:01.02.2022-28.02.2022

13,28 EUR

ALCONET, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

9. 2. 2022

9202200251

Činnosť TPO a BOZP 01/2022

50,40 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

18. 1. 2022

10211513

Vývoz kuka nádob, poplatok za uloženie KO - december 2021

625,64 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

18. 1. 2022

2021031

Zimná údržba miestnych komunikácií za obdobie novemner a december 2021

1 405,80 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 351-375 z 985