Zmluvy

Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
9. 7. 2024

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2024/2025

6/2024

Neuvedené

LUNYS, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

27. 6. 2024

Zmluva

SVSN-0101202439

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Veterná Poruba

27. 6. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2024

5/2024

600,00 EUR

Obec Veterná Poruba

OZ HASIČI Veterná Poruba

17. 6. 2024

Darovacia zmluva

4/2024

150,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.Vienna Insurance Group

Obec Veterná Poruba

20. 5. 2024

Zmluva o aktualizácií programov

3/2024

156,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

22. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí grantu

24035

3 000,00 EUR

Nadácia Kia Slovakia

Obec Veterná Poruba

8. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1424198

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

25. 3. 2024

Autorská zmluva o dielo

2/2024

1 000,00 EUR

PhDr. Peter Vítek

Obec Veterná Poruba

21. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár

2/2024/DS

960,00 EUR

Obec Veterná Poruba

Spišská katolícka charita

15. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2024

1/2024

420,00 EUR

Obec Veterná Poruba

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

13. 3. 2024

Darovacia zmluva

38092/2024

600,00 EUR

Nadácia Pontis

Obec Veterná Poruba

28. 2. 2024

Dohoda o poskytnutí grantu

ZO-02-2024-07

1 600,00 EUR

Nadácia Ekopolis

Obec Veterná Poruba

7. 2. 2024

Zmluva o poskytovani služby na zneškodnenie odpadov

Dodatok č.9 k Zmluve na nakladanie s odpadom

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

7. 2. 2024

Mandátna zmluva

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 01

46,00 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

10. 1. 2024

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA2-03-11-2023-SK

700,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veterná Poruba

20. 12. 2023

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

122023

42,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

29. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

10062023

1 000,00 EUR

Nadácia SPP

Obec Veterná Poruba

7. 11. 2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2023

11/2023

196,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

19. 10. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

20230317

1 135,00 EUR

Nadácia TIPSPORT

Obec Veterná Poruba

3. 10. 2023

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program

533352023

Neuvedené

Tatranská mliekáreň a.s.

Obec Veterná Poruba

27. 9. 2023

Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2023/2024

12/2023

Neuvedené

LUNYS, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

13. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí grantu

34/2023

400,00 EUR

Komunitná nadácia Liptov

Obec Veterná Poruba

21. 8. 2023

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Dodatok č.1 k zmluve o zabezpečení overenia účtovn

900,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

21. 8. 2023

Zmluva o spolupráci

10/2023

Neuvedené

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Obec Veterná Poruba

21. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

20230503

600,00 EUR

Nadácia Centra pre filantropiu

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 143