Zmluvy

Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 10. 2022

Kúpna zmluva

17/2022

30,00 EUR

Zdenka Vyskočániová

Obec Veterná Poruba

11. 10. 2022

Zmluva o výpôžičke

15/2022

Neuvedené

Zuzana Laceková

Obec Veterná Poruba

7. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba

2022

450,00 EUR

ZAN Slovakia s.r.o.

Obec Veterná Poruba

29. 9. 2022

Zámenná zmluva

8/2022

586,41 EUR

Ľubomír Rakyta

Obec Veterná Poruba

29. 7. 2022

Zmluva o umeleckom výkone

142022

200,00 EUR

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

12. 7. 2022

Zmluva o spolupráci

13/2022

Neuvedené

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Obec Veterná Poruba

8. 6. 2022

Kúpna zmluva

12/2022

220,00 EUR

Zdenka Vyskočániová, Drahomír Salaj, Erik Amro

Obec Veterná Poruba

2. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1422178

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

6. 4. 2022

Dodatok č.1 k zámennej zmluve č. 7/2022

7/2022

Neuvedené

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

11/2022

294,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

16. 3. 2022

Zmluva o dielo

10/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

7. 3. 2022

Zmluva o dielo

9/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

7. 3. 2022

Zámenná zmluva

7/2022

110,00 EUR

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

28. 2. 2022

Zmluva o dielo

8/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

22. 2. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

6/2022

Neuvedené

Benell, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

21. 2. 2022

Zmluva o dielo

5/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

14. 2. 2022

Zmluva o dielo

4/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

3. 2. 2022

Dodatok k zmluve č.6

Zmluva o dielo

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

27. 1. 2022

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22/22/010/2

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veterná Poruba

27. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

3/2022

600,00 EUR

Občianske združenie HASIČI

Obec Veterná Poruba

18. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

2/2022

2 000,00 EUR

TJ Družtevník Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

5. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na pravádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár na rok 2022

1/2022

820,44 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

7. 12. 2021

Zmluva o združení finančných prostriedkovť

7/2021

200,00 EUR

MAS Horný Liptov

Obec Veterná Poruba

7. 12. 2021

Kúpna zmluva

6/2021

400,00 EUR

Eugen Piták

Obec Veterná Poruba

16. 11. 2021

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

5/2021

33,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 143