Zmluvy

Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 6. 2022

Kúpna zmluva

12/2022

220,00 EUR

Zdenka Vyskočániová, Drahomír Salaj, Erik Amro

Obec Veterná Poruba

2. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1422178

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

6. 4. 2022

Dodatok č.1 k zámennej zmluve č. 7/2022

7/2022

Neuvedené

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

29. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

11/2022

294,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

16. 3. 2022

Zmluva o dielo

10/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

7. 3. 2022

Zmluva o dielo

9/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

7. 3. 2022

Zámenná zmluva

7/2022

110,00 EUR

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

28. 2. 2022

Zmluva o dielo

8/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

22. 2. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

6/2022

Neuvedené

Benell, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

21. 2. 2022

Zmluva o dielo

5/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

14. 2. 2022

Zmluva o dielo

4/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

3. 2. 2022

Dodatok k zmluve č.6

Zmluva o dielo

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

27. 1. 2022

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22/22/010/2

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veterná Poruba

27. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

3/2022

600,00 EUR

Občianske združenie HASIČI

Obec Veterná Poruba

18. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

2/2022

2 000,00 EUR

TJ Družtevník Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

5. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na pravádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár na rok 2022

1/2022

820,44 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

7. 12. 2021

Zmluva o združení finančných prostriedkovť

7/2021

200,00 EUR

MAS Horný Liptov

Obec Veterná Poruba

7. 12. 2021

Kúpna zmluva

6/2021

400,00 EUR

Eugen Piták

Obec Veterná Poruba

16. 11. 2021

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

5/2021

33,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

19. 10. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

3/2021

112,32 EUR

Stredoslovenská distribučná,a.s.

Obec Veterná Poruba

12. 10. 2021

Zmluva o dielo

4/2021

33 240,00 EUR

M.A.P.S Group s.r.o.

Obec Veterná Poruba

25. 8. 2021

Zmluva o posktovaní služieb v odpadovom hospodárstvez

02/PZ/2021

Neuvedené

Brantner Poprad, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

25. 8. 2021

Kúpna zmluva

2/2021

294,98 EUR

Miroslav Salaj

Obec Veterná Poruba

2. 8. 2021

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

19. 5. 2021

Kúpna zmluva

1/2021

60,00 EUR

Vladimír, Očenáš

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 51-75 z 137