Zmluvy

Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 5. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľností - budovy a pozemkov

NZ 2/2021

2 696,00 EUR

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Smrečanoch

Obec Veterná Poruba

11. 5. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1421204

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

16. 3. 2021

Zmluva o výpožičke

Dodatok č.1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Veterná Poruba

16. 2. 2021

Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 04.08.2020

Dodatok ku kúpnej zmluve 3/2020

Neuvedené

Mário Vetrík, Mgr. Eva Vetríková

Obec Veterná Poruba

2. 2. 2021

Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu

Zmluva

30,00 EUR

Archív SB, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

29. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva

100,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov

Obec Veterná Poruba

29. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2021

1/2021

757,20 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

22. 1. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva

100,00 EUR

Slovenský Červený kríž, územný spolok Liptov

Obec Veterná Poruba

7. 1. 2021

Dodatok k zmluve o dielo č.5

Zmluva o dielo

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

1. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpôžičke

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Veterná Poruba

12. 11. 2020

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

33,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

29. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1094

8 000,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Veterná Poruba

20. 10. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočti obce Veterná Porubs v roku 2020

2/2020

112,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

19. 8. 2020

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

Zmluva o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovn

850,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Veterná Poruba

4. 8. 2020

Kúpna zmluva

3/2020

350,00 EUR

Mário Vetrík, Mgr. Eva Vetríková

Obec Veterná Poruba

20. 7. 2020

Zmluva o dielo

07/2020

55 149,91 EUR

Slovenské inžiniersko priemyselné stavby, spol. s.r.o.

Obec Veterná Poruba

13. 7. 2020

Kúpna zmluva

2/2020

150,00 EUR

Ján Celenga

Obec Veterná Poruba

13. 7. 2020

Zmluva o úvere

702/CC/20

90 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa,a.s.

Obec Veterná Poruba

10. 7. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-778311467538

14,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veterná Poruba

10. 7. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

1-778310860796

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veterná Poruba

10. 7. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-778310571512

15,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Veterná Poruba

2. 7. 2020

Kúpna zmluva

3/2020

610,00 EUR

Erik Amro

Obec Veterná Poruba

16. 6. 2020

Kúpna zmluva

1/2020

280,00 EUR

Peter Maro, Michaela Marová Krevová

Obec Veterná Poruba

11. 6. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 754,00 EUR

Emília Kollárová

Obec Veterná Poruba

6. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí finačnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2020

1/2020

600,00 EUR

OZ HASIČI Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 137