Zmluvy

Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

149 123

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

12. 3. 2019

Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

20172019

17,00 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

26. 2. 2019

Kúpna zmluva

21/2019

14 313,41 EUR

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Veterná Poruba

18. 2. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

1/2019

3 000,00 EUR

TJ Družtevník Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

12. 2. 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2019

2/2019

294,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

6. 2. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb

SKP19/01/315

9,00 EUR

KOMENSKY, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

4. 2. 2019

Mandátna zmluva

32019

42,00 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

4. 2. 2019

Kolektívna zmluva

22019

Neuvedené

Odborová organizácia

Obec Veterná Poruba

25. 1. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 6.2.2017

Neuvedené

Roman Straka

Obec Veterná Poruba

9. 1. 2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2019

12019

82,05 EUR

Obec Veterná Poruba

Spišská katolícka charita

4. 1. 2019

Dodatok k zmluve o dielo č.3

Zmluva o dielo

Neuvedené

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

3. 1. 2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikát SSL

BAL-9-11-2018-SK

365,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veterná Poruba

14. 12. 2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-241168709771

19,99 EUR

Obec Veterná Poruba

Slovak Telekom, a.s.

14. 12. 2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-241172845961

14,00 EUR

Obec Veterná Poruba

Slovak Telekom, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-139 z 139